Wij bellen je terug!


  • slider

  • slider

  • slider

  • slider

430.000 ketels nooit onderhouden


14 april 2017

Het is slecht gesteld met de kennis van Nederlanders over de veiligheid van hun eigen cv-ketel. 32 procent denkt nooit na over de gevolgen van slecht onderhoud van de cv-ketel en 7 procent heeft zelfs nog nooit onderhoud uit laten voeren. Dit komt landelijk neer op ruim 430.000 ongecontroleerde cv-ketels, zo blijkt uit onderzoek van energieleverancier NLE onder ruim duizend huiseigenaren.

De cijfers uit het onderzoek komen redelijk overeen met de cijfers van Onderzoeksraad voor de Veiligheid; deze becijferde in 2015 dat 9 procent van de onderzochte huishoudens geen onderhoud uit laat voeren. Uit dit onderzoek bleek dat 86 procent van de huishoudens regelmatig of ad hoc onderhoud aan de cv-installatie laat uitvoeren. Uit het NLE-onderzoek blijkt verder dat bijna 1,1 miljoen (18 procent) van de bijna 6,2 miljoen geïnstalleerde cv-ketels in ons land ouder is dan 14 jaar, terwijl de gemiddelde levensduur van een ketel en rookgasafvoer op zo’n 15 jaar ligt.

Q1 van 2017 triest dieptepunt

De belangrijkste reden dat de eigenaren hun installatie niet laten nakijken is omdat men denkt een nieuwe en dus veilige ketel te hebben. Dat dit argument geen stand houdt blijkt ook uit cijfers van Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Uit het koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bleek dat helft van alle ongevallen plaatsvindt met een moderne cv-installatie. Volgens Brandweer Nederland eist vergiftiging door koolmonoxide jaarlijks gemiddeld 11 levens. Het eerste kwartaal van 2017 kwamen 15 personen om door koolmonoxidevergiftiging. Twee weken geleden nog eiste het giftige gas twee levens in Alphen aan den Rijn. Daarnaast belanden nog eens 200 personen per jaar in het ziekenhuis door deze ‘stille sluipmoordenaar’.

Bron: www.installatie.nl

Contact

Terug