Wij bellen je terug!


  • slider

  • slider

  • slider

  • slider

  (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties)

Sinds 1 januari 2008 is de wet Milieubeheer vervangen door het Activiteitenbesluit.

Dit besluit heeft vergaande consequenties voor werkzaamheden betreffende het onderhoud van gasinstallaties vanaf 100 kW vermogen. Dit is afgeleid van de EPBD (Energy Performance Building Directive). Deze wijzigingen zijn van belang voor gebouwbeheerders.

Het gevolg is dat cascade-opstellingen die nooit gekeurd zijn, nu al na een visuele controle afgekeurd kunnen worden door een milieuambtenaar.

De punten waar onder meer naar gekeken wordt: Is de opstellingsruimte ingericht als stookruimte. Is de brandveiligheid in orde. Zijn de juiste gegevens bekend van de bestaande gasleiding. Zijn de juiste certificaten aanwezig.

In de milieuwet werd gesproken over ketels van >130 kW belasting bovenwaarde die een keuringsplicht hadden. Voor de glastuinbouw is dit niet gewijzigd.

Door de bovenstaande aanpassing van de wet moet nu een opstelling van één of meer toestellen met een totaal vermogen van meer dan 100kW bij ingebruikname voorzien zijn van een EBI rapport met een ingebruikname certificaat. Vervolgens moeten deze installaties minimaal elke 4 jaar gekeurd worden volgens de SCIOS-certificatie regeling (vermeldt in dezelfde wet). In de praktijk betekent dit een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en na 4 jaar een PI- (Periodieke inspectie).

Ook de brandstof-toevoerleidingen na de meter dienen geïnspecteerd te worden. In de SCIOS-regeling is de werkwijze vastgelegd wat de omvang van deze werkzaamheden inhoudt, zoals een EBI-inspectie en de PI-inspectie. Het ontwerp en aanleg dienen van een certificaat te worden voorzien. Dit alles dient men in een installatiedossier te bewaren. Ook hier geldt dat e.e.a. bij de installatie aanwezig dient te zijn voor controle.

Gebouwbeheerders worden bij calamiteiten verantwoordelijk gesteld door de gemeente. Ook de verzekeraars zijn er druk mee bezig om zich in te dekken. Daarnaast voeren gemeenten een actief beleid om te controleren of een gebouw aan de wetgeving voldoet.

Voorkomen is nog altijd beter als genezen.

Warmteservice Westland is al jaren SCIOS gecertificeerd. Wij kunnen de bovengenoemde werkzaamheden voor u probleemloos verzorgen, zodat u aan de wettelijke verplichtingen kunt voldoen.

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact met ons op.

Voor een uitgebreide uitleg van de wetgeving kunt u bij ons het boekje van Agentschap.nl aanvragen.